Huisartsenpraktijkstadsring

Wandelen op recept

Elke maandag kunt u mee wandelen met onze praktijkverpleegkundige. Zij start om 11 uur voor de ingang van de praktijk en loopt samen met alle patiënten die hun conditie willen verbeteren, vragen hebben over voeding. beweging, leefstijl en/ of diabetes. Maar ook als u niet graag alleen wandelt bent u welkom. Doel is om gezondheid (-sinzicht) te verbeteren en goede gewoontes te creeën. En als er voldoende animo is;  zelfstandig in groepjes op andere momenten in de week gaan lopen.

Dus:

Wanneer: Elke maandag van 11 tot 12 uur (start vóór de praktijk)

Met wie: Annejet Eerkens, diabetes- en praktijkverpleegkundige van Dr. Hauck

Wanneer niet: tijdens vakanties van Annejet

Opgeven is niet nodig.