Huisartsenpraktijkstadsring

Spoedgevallen

Spoedgevallen

Voor spoedeisende zorg tijdens kantooruren kunt u altijd  terecht. Als u van tevoren belt dan houdt uw huisarts rekening met uw komst of kan de assistente haar zonodig oproepen.

Ingeval van een spoed situatie belt u: 033 - 46 16 622 optie 1
Bel altijd 112 bij een levensbedreigende of nood situatie!


Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen neemt u voor spoedeisende zorg contact op met de huisartsenpost Amersfoort, u kunt uitsluitend na een telefonische afspraak op de huisartsenpost gezien worden.

tel: 085-7731100

Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

website : https://www.huisartsenposteemland.nl/hap-amersfoort/

Voor dringende maar niet levensbedreigende situaties is de dienstdoende huisarts ook via een e-consult te benaderen
via https://www.doclyeemland.nl U krijgt binnen 30 minuten antwoord.