Huisartsenpraktijkstadsring

Afspraak/Huisbezoek

Afspraak/Huisbezoek

Spreekuur op afspraak

Elke werkdag (m.u.v. de donderdagmiddag) is er 's morgens en 's middags een afsprakenspreekuur. Het spreekuur is van 08.00 uur tot 10.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

  • Voor het maken van afspraken kunt u op werkdagen bellen tussen 08.00 uur en 12.00 uur.

Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Dit om te bepalen op welke termijn u gezien moet worden en om in te schatten of u aan de gebruikelijke tijd (10 minuten) voldoende heeft.

Indien u niet wilt of kunt zeggen waarvoor u komt respecteren wij dat uiteraard. Geeft u in ieder geval dan wel aan of u voor één of meerdere klachten komt. Daarmee voorkomt u dat onvoldoende tijd wordt gereserveerd en u een nieuwe afspraak moet maken.

Telefonisch spreekuur

  • Het telefonisch spreekuur, is op ma-, di-, wo-, vrij-dag van 13.00 - 13.30 uur,  deze is bedoelt voor korte vragen of adviezen en voor uitslagen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De dokterassistente overlegt met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.

  • Een huisbezoek dient u bij voorkeur vóór 10.00 uur aan te vragen. De huisarts rijdt visites tussen 10.30 - 12.00 uur.

De voorkeur gaat altijd uit naar een consult op de praktijk omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden daar beter zijn.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.